MetaDAMA - Data Management in the Nordics

#6 - DISKOS & Datakvalitet (Nor)

August 10, 2021 Winfried Etzel VP Activities DAMA Norway Season 1 Episode 6
#6 - DISKOS & Datakvalitet (Nor)
MetaDAMA - Data Management in the Nordics
More Info
MetaDAMA - Data Management in the Nordics
#6 - DISKOS & Datakvalitet (Nor)
Aug 10, 2021 Season 1 Episode 6
Winfried Etzel VP Activities DAMA Norway

Episode #6 er på mange måter en hyllest til det norske oljeeventyret.

Eric Toogood, Manager for DISKOS Databasen i Det Norske Oljedirektoratet, brenner for Data Management faget. Han tar oss med på en reise tilbake i tid, og snakker samtidig også om veldig aktuelle tema som f.eks. OSDU.

Etter samtalen sitter jeg igjen med mye kunnskap. Det følgende er de rådene og erfaringene jeg har lyst å trekke frem:

  1. Bruk åpne standarder.
  2. Sats på samarbeid - det er lite å vinne ved å spille med skjulte kort.
  3. Søk læring på tvers av industrier.
  4. Det er mye å lære fra den lange erfaringen DISKOS og Oljenæringen har i håndtering og forvaltning av store datamengder.
Show Notes

Episode #6 er på mange måter en hyllest til det norske oljeeventyret.

Eric Toogood, Manager for DISKOS Databasen i Det Norske Oljedirektoratet, brenner for Data Management faget. Han tar oss med på en reise tilbake i tid, og snakker samtidig også om veldig aktuelle tema som f.eks. OSDU.

Etter samtalen sitter jeg igjen med mye kunnskap. Det følgende er de rådene og erfaringene jeg har lyst å trekke frem:

  1. Bruk åpne standarder.
  2. Sats på samarbeid - det er lite å vinne ved å spille med skjulte kort.
  3. Søk læring på tvers av industrier.
  4. Det er mye å lære fra den lange erfaringen DISKOS og Oljenæringen har i håndtering og forvaltning av store datamengder.