MetaDAMA - Data Management in the Nordics

#4 - Cybersecurity & Dark Data (Nor)

June 24, 2021 Winfried Etzel VP Activities DAMA Norway Season 1 Episode 4
MetaDAMA - Data Management in the Nordics
#4 - Cybersecurity & Dark Data (Nor)
Show Notes

Hva er Data Security, Information Security, Cybersecurity?
Chris Dale fra River Security er gjest i dagens episode. Og Chris har lang erfaring med som ethical hacker og underviser innenfor Cybersecurity. Derfor har jeg invitert Chris til å gi oss et innblikk i sikkerhetsverden, forklare noen begreper, snakke om viktigheten av gode rutiner og hvodan man best kan sikre seg.